Site Loader
Bojničky 27, 920 55 Bojničky

SMOLENICE 17. mája 2018 – V sobotu 12. mája sa uskutočnilo v Smoleniciach stretnutie spoločenstiev mladých Trnavskej arcidiecézy. Pripravila ho Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy ako priestor na vzájomné spoznanie sa, oddych a spoločnú modlitbu pre členov mládežníckych spoločenstiev, skupiniek či farských stretiek fungujúcich v jednotlivých farnostiach arcidiecézy v spolupráci so spoločenstvami L‘múry, Archa, Kráľovské mesto, Hebron, Bétel, Joy a Goel. Prítomné boli aj sestry z rôznych rehoľných komunít.

„Stretnutie bolo zaujímavým nielen svojím miestom, ale aj programom. Po rannej registrácii sa všetci stretli na svätej omši v smolenickom kostole, ktorú celebroval Juraj Schindler, poverený pastoráciou mladých v Trnavskej arcidiecéze. V homílii poďakoval mladým za ich zapálenosť pre Boha akú mal Apollo, ale zároveň ich povzbudil, aby ho nasledovali i v jeho učenlivosti, akú prejavoval voči Priscille a Akvilovi. Povzbudil ich taktiež k láske k matke Cirkvi a voči matke Márii. Sv. omšu hudobne doprevádzal tím hudobníkov zo spoločenstva Hebron z Piešťan, o liturgiu sa zas postarali mladí zo spoločenstva Bétel v Hlohovci,“ informoval Michal Koricina z Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy.
Po krátkej časti túry čakal všetkých pripravený obed v lese, pri ktorom sa mladí mohli zoznámiť s ľuďmi z iných spoločenstiev a navzájom sa povzbudiť vo viere. Potom sa už všetci vybrali na výstup na Havraniu skalu, na ktorej ich čakal zaslúžený oddych a krásny výhľad. V skupinkách sa potom na vrchu modlili za našu arcidiecézu a za jej konkrétne potreby.
Na konci zostupu dolu boli v programe diskusné skupinky s pastiermi – bol to čas stretnutia a rozhovorov s rôznymi inšpiratívnymi ľuďmi na rôzne témy. Účastníci mali napríklad možnosť počuť svedectvá z osobného života, z misií, služby v diecéznom centre mládeže alebo o tom, čo Boh robí aktuálne na Slovensku. Záverom celého stretnutia boli modlitby chvál so zámerom ďakovať Bohu za jednotu a požehnanie, ktoré dáva do spoločenstiev.
Viacerí účastníci zhodnotili tento deň ako veľmi požehnaný a prínosný pre telo i ducha. Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy chce v podobných projektoch pokračovať a napomáhať tak budovať jednotu medzi mladými v diecéze. Viac o dianí medzi mladými v diecéze je možné nájsť na novej webovej stránke www.mladeztt.sk.
∴ mk

Post Author: komisia