DIECÉZNE CENTRUM MLÁDEŽE ARCHA

DCM Archa sídli v budove bývalého kláštora v obci Bojničky pri Hlohovci. Keď spomenieme bývalý kláštor, každý si predstaví hrubé múry a historickú budovu. Nič však nie je vzdialenejšie od reality. Budova je veľmi nová, bola postavená v roku 2000, ale už v roku 2007 sa prestala používať ako kláštor.

 

 

 

 

KOMUNITA

Centrum žije predovšetkým vďaka komunite mladých ľudí pod vedením kňaza. Tým pádom môže byť DCM neustále otvoreným centrom prijatia. Zároveň sa tu však staráme aj o formáciu mladých ľudí na organizovaných a pripravovaných víkendových pobytoch.

 

 

 

 

SRDCE MLADÝCH V DIECÉZE

Centrum je tiež centrálou pre pastoráciu mládeže  Trnavskej diecéze aj mimo samotnej budovy Centra. Hoci je budova neveľká, máme tu všetko, čo potrebujeme: kaplnku s Božou Eucharistickou prítomnosťou, prednáškovú miestnosť, jedáleň, obývačku a samozrejme izby na ubytovanie. Sme schopní tu pohodlne ubytovať asi tridsať mladých, s prístelkami aj trochu viac. Viac o ubytovacích možnostiach nájdeš v sekcii Ubytovanie.

 

 

 

CENTRUM PRIJATIA

Hlavnou náplňou nášho domu je niečo tiché a nenápadné: centrum prijatia. Znamená to, že prakticky hocikedy môžu k nám prísť mladí a stráviť tu nejaký čas – pár hodín alebo aj niekoľko dní. Každý si tu nájde, čo potrebuje. Niekto hľadá spoločnosť mladých veriacich priateľov, a nájde ju tu v komunite či medzi ostatnými mladými v prijatí. Niekto potrebuje skôr ticho alebo samotu: takí zostávajú dlhé hodiny v kaplnke.

 

 

 

ČO SA TU DEJE

Okrem Centra prijatia sa samozrejme snažíme aj cielene formovať mladých rôznymi najmä víkendovými podujatiami. Prioritu v tom majú najmä animátorské školy, v ktorých prebieha dlhodobá formácia mládežníckych animátorov a lídrov (Líderská animátorská škola, Trnavská animátorská škola). Robíme aj jednorazové duchovné obnovy a sme tiež veľmi radi, keď si práve naše centrum vyberú spoločenstvá z diecézy na svoju výročnú duchovnú obnovu.

 

 

 

 

FARSKÉ AKTIVITY

Samozrejme popri činnosti pre mládež diecézy nezabúdame ani na domácich z Bojničiek či Dvorníkov. Pre všetkých ľudí vo farnosti, ktorí majú túžbu rásť vo svojej viere, funguje štvrtkové farské spoločenstvo. V utorky robíme detské stretko. Najväčší úspech však majú štvrtkové adorácie o 20:00 – každý štvrtok trávime pol hodinky pred naším Pánom v Eucharistii a predkladáme mu naše radosti i starosti, celé Centrum a zvlášť tých mladých, ktorí práve v ten víkend majú prísť do Centra.