NAŠE POSLANIE

Komisia pre mládež
Trnavskej arcidiecézy

Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy je tím mladých ľudí pod vedením kňaza povereného pastoráciou mladých v diecéze a ktorého cieľom je prepájať jednotlivé aktivity v arcidiecéze, koordinovať spoločné projekty a zastrešovať rôzne akcie spoločenstiev mladých v Trnavskej arcidiecéze. Snažíme sa vytvárať priestor pre vzájomné stretnutia členov spoločenstiev, pre mapovanie a posúvanie skupiniek v našom regióne, ale aj pre formáciu a efektívne využitie voľného času.

 

 

AKO TO VŠETKO ZAČALO

 

Diecézne stretnutie mládeže

Už od nepamäti sa v našej – vtedy ešte Bratislavsko-trnavskej arcidiecéze – organizovalo diecézne stretnutie mládeže – Nádej. Začínala v Hodoch pri Galante, neskôr sa presunula do Trnavy a napokon do Bojničiek. Na stretnutie prichádzalo mnoho mladých, ktorí túžili po aktívnom prežívaní svojej viery a inšpirácii od ďalších zapálených kresťanov. Na stretnutie prichádzal aj otec arcibiskup a okrem spoločných aktivít, skupiniek, športových hier či workshopov sa účastníci zjednotili aj pri sv. omši.

 

 

ČO PRINIESOL ROK 2009

Dôležitým míľnikom bol rok 2009. V tomto roku sa podarilo spustiť projekt Trnavskej animátorskej školy, ktorej primárnym cieľom je formácia nových animátorov pre prácu s mladými. Tiež sa po prvýkrát uskutočnila konferencia „Big Fish“, prioritne určená pre animátorov, vedúcich spoločenstiev a aktívnych mladých nielen z našej diecézy.

 

 

 

 

Otvorenie diecézneho
centra mládeže v Bojničkách

V auguste 2011 bola oficiálne zriadená Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy ako právnická osoba s vlastným štatútom. V tom čase už boli práce na vybudovaní Diecézneho centra mládeže v Bojničkách v plnom prúde. Bývalý kláštor sa tak zmenil na miesto prijatia pre mladých. Po úvodnom „testovacom“ roku bolo DCM Archa v októbri 2011 slávnostne otvorené.

 

 

 

Mládežnícky ples

K histórii našej činnosti jednoznačne patrí aj tradícia Mládežníckeho plesu, ktorý bol súčasťou každého roka v období 2011-2016. Bol to večer pre všetkých mladých, ktorí sa chceli zabaviť a stráviť príjemné chvíle v prítomnosti ďalších mladých, kňazov a otca arcibiskupa.

 

 

 

 

 

AKO JE TO DNES

 

Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy prešla počas týchto rokov viacerými organizačnými aj personálnymi zmenami. Každoročne pomáha stovkám mladých z celej diecézy pri organizovaní víkendoviek, evanjelizačných kurzov či programov pre birmovancov. Aktuálnou výzvou je sieťovanie a mapovanie jednotlivých spoločenstiev a stretiek v diecéze a úsilie pomáhať ich členim pri duchovnom a osobnostnom raste.

 

 

 

 

Formačné víkendovky

Organizačný tím animátorskej školy pripravuje počas školského roka pravidelné otvorené víkendovky pre mladých ľudí z diecézy, zamerané na osobný duchovný život, spoznávanie svojho poslania alebo budovanie kvalitných vzťahov.

 

 

 

 

 

Stretnutie lídrov spoločenstiev
SMALLFISH

Raz za dva mesiace sa pod záštitou Komisie stretávajú lídri a členovia vodcovských tímov na stretnutí „SmallFish“, na ktorom majú príležitosť vzájomne sa povzbudiť životom ich spoločenstiev, rozprávať o problémoch, ale najmä sa spolu modliť za konkrétne potreby.

 

 

 

 

Stretnutie spoločenstiev

V záujme prepájania spoločenstiev pripravuje Komisia stretnutie spoločenstiev Trnavskej arcidiecézy, ktorým chce vytvoriť neformálny priestor na oddych a zároveň spoznávanie sa s členmi iných spoločenstiev.

 

 

 

 

 

Pracujeme…

Služba Komisie pre mládež tu nekončí. Náš tím pracuje a pravidelne vymýšľa nové programy a aktivity pre mladých v našej diecéze, o ktorých spustení vám určite dáme včas vedieť. Zostaňte s nami v kontakte alebo pravidelne sledujte našu webovú stránku.