NÁŠ TÍM

THLIC. ING. JURAJ SCHINDLER
info@mladeztt.sk

riaditeľ Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy
správca DCM Archa v Bojničkách

Michal Koricina
m.koricina@gmail.com
Gabriela Halánová
gabrielahmary@gmail.com
Matúš Šoka
matus.soka@gmail.com
Pavol Reisel
pavol.reisel@gmail.com
Damián Mrkvica
damian@betel.sk
Tomáš Ploszek
t.ploszek@gmail.com
Lenka Medňanská
lenkamednanska7@gmail.com
Martin Neslušan
neslusanm@gmail.com
Zuzana Hucsková
hucskova.zuzka@gmail.com