Site Loader
Bojničky 27, 920 55 Bojničky

TRNAVA – Na svete je nová stránka Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy! V uplynulých týždňoch a mesiacoch sme sa venovali príprave nového webu, ktorý by sprehľadnil informácie o našich službách, projektoch a spoločenstvách na území našej arcidiecézy. Cieľom bola okrem modernizácie dizajnu aj aktualizácia informácií, nakoľko starý web nereprezentoval aktuálne dianie medzi mladými v spoločenstvách a farnostiach.

Na novej stránke sa tak dočítate niečo o histórii Komisie pre mládež, ale aj o rozbehnutých projektoch a aktivitách. V samostatnej sekcii tiež ponúkame prehľad faktov o Diecéznom centre mládeže v Bojničkách a možnostiach ubytovania v ňom. Novinkou je prehľadný zoznam spoločenstiev, ktoré fungujú v jednotlivých dekanátoch arcidiecézy, pri každom z nich nájdete krátku charakteristiku vízie, poslania a služby. Na webe tiež spoznáte členov Komisie pre mládež, ktorých môžete – v prípade akýchkoľvek otázok – kontaktovať.

V blízkej budúcnosti spustíme tiež sekciu Diecézny kalendár, kde budú na jednom mieste všetky akcie spoločenstiev na nasledujúce obdobie. Veríme, že nový web prispeje k väčšej informovanosti a poskytne mladým z celej diecézy aktuálne pozvánky, informácie a možnosti osobného či duchovného rastu.

MK

Post Author: komisia