SPOLOČENSTVO, KTORÉ CHCE PRINIESŤ BOŽIE KRÁĽOVSTVO DO MESTA

Sme katolícke spoločenstvo mladých, ktoré vzniklo zo spoločnej prípravy divadla v auguste 2012, po ktorom sa niekoľko mladých túžilo ďalej stretávať. Po ďalšej formácií a spoločných akciách zažilo viacero ľudí osobné stretnutie s Pánom, čo ich viedlo k potrebe rásť a slúžiť v spoločenstve. 

Našou víziou je prinášať Božie Kráľovstvo do mesta a zažívať tak zmenu vo všetkých oblastiach. Chceme kvalitne využívať svoj voľný čas, slúžiť druhým a dať im zakúsiť prijatie, priestor pre rozvoj a príležitosti ako spoznávať Ježiša.

Veríme tiež, že Trnava môže byť kráľovským mestom a že môžeme byť súčasťou jej prebudenia. Chceme, aby Božie princípy zavládli naplno v každej oblasti života, preto chceme byť autentickými a zodpovednými kresťanmi, odhodlanými zmeniť svet okolo nás.

Viac o našej službe a aktivitách nájdete na www.kaem.sk