ŽIŤ KRÁĽOVSTVO NA ZEMI

Goel je komunita, ktorá bola založená a pôsobí v meste Sereď. Našou víziou je vidieť, ako sa slová evanjelia „Ako v nebi tak i na zemi“ (Mt 6:10) stávajú realitou. Veríme, že Boh chce aj dnes uzdravovať chorých, rodiny, prinášať nádej tam, kde je beznádej, radosť tam, kde je smútok a pokoj tam, kde je strach… Veríme, že náš Boh je dobrý Boh a chce dobré veci pre svoje deti! Goel vznikol ako priestor pre všetkých ľudí, ktorí chcú spoznať Boha ako milujúceho Otca, ktorí miluje svoje deti a chcú ho hľadať celým srdcom v každej oblasti svojho života.