MODLITEBNÉ KRYTIE PRE GYMNÁZIUM

Sme školské spoločenstvo pri Gymnáziu Angely Merici. Vytvárame miesto prijatia a vzájomného budovania. Chceme prinášať Božie kráľovstvo na našu školu, do každej triedy, ku každému jednému študentovi, poskytovať modlitebné krytie našej škole a slúžiť študentom. V rámci školy pripravujeme duchovné akcie, ako napríklad chvály, hranú krížovú cestu alebo biblickú noc.