JEDNOTA VO CHVÁLE OTVÁRA NEBO

Piešťanské chvály vznikli koncom roku 2013 z túžby chváliť nášho Pána a vytvárať tak miesto stretnutia ľudí rôznych vekových kategórií, za účelom zjednocovania sa vo chvále, duchovného napredovania, služby modlitby príhovoru alebo „len“ trávenia času s nebeským Otcom a ľuďmi rovnakej túžby.
Spoločenstvo sa začalo budovať postupne, a stále je v procese. Pred dvomi rokmi sme prijali meno pre spoločenstvo – HEBRON. Jeden z prekladov tohto slova je JEDNOTA a ústredným veršom, a zároveň obšírnou víziou, je časť Ježišovej (veľkňazskej) modlitby –  “…aby všetci boli jedno,…” (Jn 17, 20-26).