ODOVZDÁVAŤ ŽIVÝ VZŤAH S JEŽIŠOM

Sme spoločenstvo mladých ľudí, ktorých Boh pozval do spoločenstva s ním a so sebou navzájom. Prežívame milosť Božej lásky a radosť z Jeho blízkosti. Túžime tento úžasný vzťah sprostredkovať každému od prvoprijímajúcich detí až po dospelých kresťanov našej farnosti prostredníctvom stretiek, ktoré bežia takmer celý týždeň.