PREBUDENÉ NOVÉ MESTO (NAD VÁHOM)

Našou víziou je prinášať prebudenie do Nového Mesta nad Váhom a jeho dekanátu. Túžime aby každý človek mohol osobne spoznať Ježiša a žil s ním svoj život vo viere, odhodlaní a túžbe meniť ho. Našou hlavnou službou je práca s mládežou, organizovanie pravidelných modlitebných stretnutí pre verejnosť s názvom NM.chvály, Kurzy Filip pre birmovancov a ostatné služby vo farnosti.