V JEDNOTE JE SILA

Sieťovanie, prepájanie a posúvanie spoločenstiev sú jedny z našich kľúčových služieb. Snažíme sa vytvárať priestor pre lídrov spoločenstiev či jednotlivé služobnícke tímy na vzájomné stretnutie, formáciu, ale i spoločný rast. Mapujeme tiež menšie skupinky či farské stretká v našej diecéze a zisťujeme ich potreby pre rozvoj.

 

 

 

SMALLFISH

Raz za dva mesiace sa pod záštitou Komisie stretávajú lídri a členovia vodcovských tímov na stretnutí „SmallFish“, na ktorom majú príležitosť vzájomne sa povzbudiť životom ich spoločenstiev, rozprávať o problémoch, ale najmä sa spolu modliť za konkrétne potreby.

 

 

 

 

STRETNUTIE WORSHIP LÍDROV

V našom diecéznom centre sa tiež pravidelne stretávajú členovia chválových tímov zo spoločenstiev. Cieľom tohto stretnutia je v prvom rade rásť v jednote a spoločne sa modliť za aktuálne úmysly v našej arcidiecéze.

 

 

 

 

 

ROZVOJ

Menším skupinkám a stretkám v diecéze pomáhame v ich raste – pripravujeme pre nich formačné aktivity, ponúkame možnosti vzdelávacích aktivít alebo sme nápomocní pri ich službe birmovancom vo farnosti.