Site Loader
Bojničky 27, 920 55 Bojničky

Pre mňa je služba v ZMM službou Bohu. Snažím sa byť Bohu úplne odovzdaná, a tak Ho prinášať mladým, ako to robila Panna Mária.

Ingrid Königová ZMM Trnava

Ak chce líder spoločenstvu prinášať Boha, nemôže s Ním prestať kráčať, hľadať Ho a poznávať. Tak sa snažím držať krok, aby som aj iným mohla sprostredkovať Jeho lásku 🙂

Viktória Kohutiarová YNYS - Katarínka

Lidrami spoločenstva sme takmer 3 roky, ale stále sa učíme 🙂 Je to bázeň, výzva, zodpovednosť, pokora, trpezlivosť, milosrdenstvo, láska, ktoré prijímame od Otca a túžime, aby nami pretekali, lebo sme ľudia plní slabosti… Ale tam, kde sme my slabí, môže byť silný ON!

Tomáš a Mirka Ploszekovci Hebron

Spoločenstvo kresťanov je zbraňou proti zlu okolo nás, ktorú ako Božie deti máme právo použiť. Je pre mňa neskutočne dôležité pre budovanie pevných základov života, vytvorenie vzťahov s kresťanmi, ale predovšetkým s naším Otcom.

Zuzana Novotná GAM@

Služba je požehnaním pre mňa a ja sa učím byť požehnaním pre druhých. Je to miesto, kde môžem zažívať a svedčiť o tom, aký dobrý je náš Pán.

Matúš Moravanský L´múry

Služba mladým je pre mňa výzva, ktorá je súčasťou Božieho plánu. Výzva ísť proti prúdu, nebáť sa kráčať po vode a plniť Božie sny.

Lucia Hudcovičová Joy

Spoločenstvo je tu stále pre mňa a je mi cťou byť s týmito ľuďmi. Vždy tu nájdem pochopenie, lasku, radu a v neposlednom rade i samotného Boha.

Zuzka Hucsková Vyslobodení

Pre mňa osobne je to poslanie dávať ľudom priestor rásť, hľadať ich talenty a uvoľňovať ich v nielen v ich službe ale aj v osobnom živote a v tomto všetkom im byť zároveň príkladom.

Richard Medňanský Nové mesto

V mladých ľuďoch vidím veľký potenciál a verím, že práca s nimi je tou jednou z dôležitých investícií pre budúcnosť našej krajiny. Túžim, aby si ich Pán Boh použil na veľké veci už teraz.

Michal Koricina Kráľovské mesto