TRNAVSKÁ ANIMÁTORSKÁ ŠKOLA

TAŠ-ka je dvojročný formačný program pre mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívnymi a slúžiť v spoločenstve či farnosti vedením skupinky, stretka či iného projektu. Počas dvoch rokov sa učia rôznym aspektom prežívania duchovného života, ale aj práci s mládežou, vodcovským zručnostiam či komunikácii. Praktickým výstupom je zrealizovanie nejakého konkrétneho pastoračného projektu vo farnosti či spoločenstve. Animátorská škola prebieha počas víkendov v DCM Archa v Bojničkách (v priemere raz za mesiac) a jej súčasťou je tiež formačná týždňovka.

 

AKTUÁLNE

Animátorská škola v tomto roku neprebieha. Organizačný tím však pripravuje každé dva mesiace otvorenú víkendovku pre mladých z celej diecézy vždy na originálnu tému – týkajúcu sa napríklad osobnej identity, hľadania zmyslu života alebo budovania vzťahov s ľuďmi.