Site Loader
Bojničky 27, 920 55 Bojničky

Trnava 20. mája (TK KBS) V sobotu 18. mája sa v Trnave stretli členovia spoločenstiev mladých, skupiniek a farských stretiek z Trnavskej arcidiecézy na stretnutí, ktorého témou bolo heslo: „Buď Boží influencer!“. Téma stretnutia vychádzala zo slov pápeža Františka, ktoré adresoval mladým na Svetových dňoch mládeže v Paname: „Panna Mária je Boží influencer. Dokázala povedať áno a dôverovala Božím prisľúbeniam.“ Mladí sa tak mohli zamýšľať nad tým, ako ovplyvniť svoje okolie aj podľa príkladu nebeskej Matky.

Stretnutie začalo „raňajkami v tráve“, pri ktorých sa účastníci mali možnosť zoznámiť a vytvoriť tak živé spoločenstvo. Na úvod Juraj Schindler, poverený pastoráciou mládeže v Trnavskej arcidiecéze, mladých povzbudil, aby sa nebáli dôverovať Bohu a vedeli mu povedať áno pri pozvaní do služby. Všetci zúčastnení sa následne rozdelili do ôsmich skupín, z ktorých každá išla na rôzne miesta v meste s cieľom prakticky prejaviť lásku k blížnym konkrétnou pomocou. Dostali sa tak napríklad do detského domova, charity, provinciálneho domu rehoľných sestier, materského centra či farského kostola v Trnave na Prednádraží, kde upratovaním, kosením, umývaním okien a inými aktivitami ukázali, že chcú prinášať dobro do svojho okolia. 

Poobedňajší program tvoril zábavno-vedomostný kvíz, počas ktorého si účastníci v skupinkách otestovali svoje znalosti napríklad aj o histórii Trnavskej arcidiecézy. Všetci sa potom stretli na sv. omši v jezuitskom kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroval riaditeľ Arcibiskupského úradu vdp. Peter Šimko. V homílii mladým pripomenul, že byť Božím influencerom neznamená mať postavenie, slávu alebo peniaze, ale najmä postoj otvoreného a pokorného srdca, ochotu počúvať Boží hlas a rozhodnutie odovzdať Ježišovi všetko. V sále Mariannum pri Arcibiskupskom úrade čakali na účastníkov zaujímavé workshopy o tom, ako byť Božím influencerom vo vzťahoch a rodine, v zamestnaní, umení, na sociálnych sieťach a vo vzťahu ku chodobným, ktoré viedli pozvaní hostia. Stretnutie vyvrcholilo modlitbou chvál s hudobnou skupinou PiarMusic, počas ktorého sa mladí spoločne modlili aj za svoje farnosti i celú arcidiecézu. 

Členovia Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy, ktorá toto stretnutie zastrešovala, ako aj ostatní účastníci hodnotili program veľmi pozitívne, pretože okrem množstva inšpirujúcich povzbudení k upevňovaniu osobného vzťahu s Kristom, vo veľkej miere prispel tiež k budovaniu jednoty a spolupráce medzi mládežníckymi spoločenstvami. Počas celého dňa panovala medzi mladými radostná a rodinná atmosféra, čo umožnilo aj účastníkom, ktorí stretko nemajú, zažiť živé diecézne spoločenstvo. Organizátori veria, že v budúcnosti budú v podobných stretnutiach pokračovať a tak sa vzájomne povzbudzovať tým, čo robí Boh na rôznych miestach našej arcidiecézy. 

komisia, tkkbs

Post Author: komisia