Site Loader
Bojničky 27, 920 55 Bojničky

TRNAVA 5. februára 2018 – V sobotu 3. februára sa v Trnave uskutočnila konferencia pre chlapov s názvom „Žiť. Milovať. Viesť.“ Organizovalo ju Spoločenstvo Kráľovské mesto pod záštitou Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy, ktoré pôsobí v meste už viac ako päť rokov a aktívne sa venuje formácii a práci s mladými.

Podľa slov organizátorov, „cieľom konferencie bolo zjednotiť mladých mužov, ktorí sa neuspokoja s priemernosťou, ale chcú objavovať hodnoty, na ktorých naozaj záleží.“ Taktiež chceli vytvoriť priestor pre mužov na budovanie priateľstiev, formáciu v oblasti mužskej identity, ale aj miesto zdieľania sa o témach, o ktorých sa bežne nehovorí. Na konferenciu prišlo viac ako 70 mladých mužov z celého Slovenska.
Program sa začal modlitbou chvál a interaktívnou aktivitou, počas ktorej mali účastníci možnosť sa zoznámiť a zároveň dozvedieť sa niečo o druhých. Ústrednou myšlienkou dopoludňajšieho programu bola téma „Z chlapca muž, z otroka syn“, o ktorej hovoril poslanec NR SR a autor projektu Milovať a ctiť Richard Vašečka. Po krátkej prestávke sa prítomným prihovoril europoslanec a evanjelizátor Branislav Škripek, ktorý dal mladým mužom viacero rád, ako viesť svoj život v oblasti financií, práce, zdravia, duchovného života a rôznych ďalších oblastí.
Popoludňajší program bol tvorený workshopmi, počas ktorých sa muži venovali rôznym témam, ako „Muž a Boh – kľúčový vzťah“, Sexualita a čistota vo vzťahu alebo Čomu muž (ne)verí? – téma s diskusiou o klamstvách v živote muža. Záverečná časť programu patrila slovu Daniela Launera zo Spoločenstva SP a modlitbám chvál, počas ktorých sa starší muži modlili za účastníkov.
Účastníci hodnotili konferenciu ako efektívne strávený čas, plný Božej prítomnosti, ktorý určite priniesol a prinesie ovocie. Muži zo Spoločenstva Kráľovské mesto chcú v podobných akciách pre chlapov pokračovať a tak budovať generáciu mužov, ktorí sa stanú zodpovednými manželmi a otcami a ovplyvnia svet okolo seba.
 ∴ mk

Post Author: komisia