Site Loader
Bojničky 27, 920 55 Bojničky

Stretnutia spoločenstiev

Našou primárnou úlohou je podporovať spoločenstvá v ich raste a rozvoji. Snažíme sa preto zastrešovať a pomáhať spoločenstvám v diecéze.

Sieťovanie & posúvanie

Našou úlohou je tiež prepájať spoločenstvá mladých a vytvoriť pre ich lídrov priestor na stretnutie, oddych a budovanie vzťahov.

Diecézne centrum mládeže

DCM Archa je miestom prijatia a formácie pre mladých, ktorí k nám prichádzajú. Organizujeme tu rôzne víkendovky a duchovné obnovy.

Trnavská animátorská škola

TAŠ-ka je dvojročná škola pre animátorov, vedúcich skupiniek a mladých, ktorí chcú byť aktívni alebo slúžiť v spoločenstve.

 NAŠE POSLANIE Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy je tím mladých ľudí pod vedením kňaza povereného…

  • All

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/1/d/1d3b0406-11f2-4c65-8481-cd97add8dd71/mladeztt.sk/web/wp-content/themes/bizplan-pro/modules/portfolio/templates/content-main.php on line 14