Site Loader
Bojničky 27, 920 55 Bojničky

Čo je nové?

alebo čo by si mal určite vedieť

Čo robíme

Predstavujeme vám naše kľúčové služby

Stretnutia spoločenstiev

Našou primárnou úlohou je podporovať spoločenstvá v ich raste a rozvoji. Snažíme sa preto zastrešovať a pomáhať spoločenstvám v diecéze.

Sieťovanie & posúvanie

Našou úlohou je tiež prepájať spoločenstvá mladých a vytvoriť pre ich lídrov priestor na stretnutie, oddych a budovanie vzťahov.

Diecézne centrum mládeže

DCM Archa je miestom prijatia a formácie pre mladých, ktorí k nám prichádzajú. Organizujeme tu rôzne víkendovky a duchovné obnovy.

Trnavská animátorská škola

TAŠ-ka je dvojročná škola pre animátorov, vedúcich skupiniek a mladých, ktorí chcú byť aktívni alebo slúžiť v spoločenstve.

Komisia pre mládež

ZASTREŠUJEME SPOLOČENSTVÁ MLADÝCH V TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 NAŠE POSLANIE Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy je tím mladých ľudí pod vedením kňaza povereného…

Spoločenstvá v arcidiecéze

Lídri spoločenstiev

Spolupracujeme

organizácie, ktoré sú v tom s nami

Kontakt